353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
16

صبح نو

هشتگ های روز


# أربعین
1/پیاده سمت زیارت که راه می‌افتد
به یاد خیمه بی‌تکیه‌گاه می‌افتد
به یادلحظه برگشت کاروان ازشام
که چشم عمه سوی قتلگاه می‌افتد
#عموداربعین
(نفیسه‌سادات‌موسوی)

می‌کند همچو دَمِ حضرت عیسی، احیاء
بادِ گرمی که شب از سمتِ نجف می‌آید
سعیـد حاتمــی

حق می‌دم به جا ماندگان سفر #اربعین کربلا اگر این چند روز فضای مجازی را ترک کنند! دیگه نمی‌شه گفت فضای مجازی! فضای انعکاس سفر کربلاست!
جواد آقایی

من از #عمود اربعین یه چیز می‌فهمم، مانور یک ارتش بیست میلیونی برای نابودی اسرائیل!
حسین ابراهیمی

پذیرایی عطر از زیباترین پذیرایی‌های در این مسیر است، بچه‌ها با یک شیشه عطر می‌آیند سراغ زائران...
حامد حجتی

قسم به وعده شیرین «من یمت یرنی»
که ایستاده بمیرم به احترام عـلـــــی؟ع؟
پِتِرِ صغیر

captcha
شماره‌های پیشین