353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
13
گفت‌وگوی «صبح نو» با سینماداران درباره اکران فیلم‌های خارجی

اصرار سینما داران، مقاومت تهیه کنندگان

در کنار بحث شیوه اکران فیلم‌ها در سینما، که همیشه محل مناقشه بوده و هر از گاهی از سوی تولیدکنندگان اثر مورد انتقاد و شکایت واقع می‌شود، مدتی است که موضوع اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور مجدداً مطرح شده و با حمایت رییس سازمان سینمایی، جانی دوباره گرفته است.

خبر

شماره‌های پیشین