352
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
15
صالح دلدم از «خودسر» به «صبح نو» گفت

اعضای پروانه ساخت فیلمنامه را نخوانده‌اند

صالح دلدم با تاکید برکپی بودن فیلمنامه فیلم «خودسر» از داستان خودش، نوروزبیگی را متهم به عدم امانت‌داری کرده است.

خبر

شماره‌های پیشین