351
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶
8

خبر

پدیده جدید دنیای اسباب بازی‌ها چطور به دست کودکان ایرانی می‌رسد

آدمک‌ها علیه اسپینرها

این روزها در مغازه‌های اسباب‌بازی فروشی و حتی فروشگاه‌های فروش وسایل کامپیوتر، جعبه‌های کوچک و بزرگ زیادی دیده می‌شوند؛ جعبه‌هایی که به‌عنوان یک اسباب‌بازی شناخته می‌شوند. روی جعبه این بازی‌ها عکس‌های متنوعی از یک شهر، یک وسیله نقلیه با شکل و شمایلی دیگر نشان داده شده است. این وسایل این روزها به‌شدت بین کودکان و جوانان طرفدار پیداکرده است. آن قدر که دیگر می‌شود به جای اسپینرها، آدمک‌ها را در دست کودکان دید؛ اما این موج جدید از کجا آمده است؟

شماره‌های پیشین