351
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶
14

خبر

لایحه نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت رفت

گام نخست شفافیت رسانه‌ای

لایحه تشکیل نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد.

شماره‌های پیشین