351
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶
13
در نشست نقد ایده ایرانشهری مطرح شد

حکمت خسروانی، نظریه جایگزین ایده ایرانشهری است

نشست دوم نقد «ایده ایرانشهری» هفته گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی دکتر قاسم پورحسن و دکتر محمد‌علی مرادی همراه بود و سخنرانان، اندیشه‌های سید جواد طباطبایی را نقد و بررسی کردند.

معنازدایی همزمان از اربعین و علم

خبر

شماره‌های پیشین