351
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶
10

اربعین؛ فضای خاطره و یادآوری، تلألؤ تمدنی دیگر

حیرت عمیق از فیلم دو دختر نوجوان...

تأملی درباره آسیب شناسی رویداد پیاده روی اربعین

ارتباطات میان فرهنگی یا هجمه تشیع ایرانی به تشیع عراقی؟

یکی از دوستان عزیز که در ماه‌های اخیر و بعد از رد صلاحیت آقای احمدی نژاد در انتخابات اخیر کم کم در حال تبدیل به یک آنارشیست تمام عیار مسلمان است، در یادداشتی اربعین را «هجمه» تشیع حکومتی و دولت-ملتی ایران به تشیع بدوی و سنتی عراقی دانسته و زائران ایرانی را نماینده شیعه ایرانی دانسته که اساساً ساختاری «حکومتی» دارد.

شماره‌های پیشین