350
شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶
6
عذرخواهی معاون وزیر جهاد دانشگاهی از کشاورزان

عذر و بهانه‌های گندم

زائران پاکستانی اربعین با رفتارهای متناقض دو سوی مرز مواجه شدند

مصائب میرجاوه

ازدحام جمعیت و نبودن امکانات خدمت‌رسانی در پاکستان به زوار اربعین، سبب شد دو زائر در خاک این کشور جان خود را از دست دهند. درپی این اتفاق ستاد مردمی اربعین با هشت دستگاه خودرو شامل پتو،خوراک، نان، خرما و با استعداد ۳۵ خادم افتخاری از زاهدان عازم میرجاوه شدند تا به این زائران در نقطه صفر مرزی خدمت‌رسانی کنند.

شماره‌های پیشین