350
شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶
2
رهبر انقلاب اسلامی:

تحریم‌ها و خراب کردن برجام اثبات دشمنی آمریکاست

شمخانی: دوستان در حصر نیستند

افسانه حصر

نیمه دوم سال 89 بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، یک سال پس از فتنه انگیزی های خود در سال 88 و به دلیل تحریک افکار عمومی برای حضور در تظاهرات خیابانی به بهانه انقلاب‌های منطقه‌ای، بازداشت و روانه حصر شدند. حامیان داخلی و خارجی فتنه از آن زمان تاکنون، افسانه‌های زیادی پیرامون نحوه زندگی این دو در رسانه‌های خود ساخته و پرداخته کردند.

واشنگتن پست: فرانسه واسطه درخواست دیدار ترامپ با روحانی بود

ماکرون میانجی مذاکره

شماره‌های پیشین