349
چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۶
14
نمایشگاه مطبوعات به نیمه رسید

گزارش یک جشن مطبوعاتی

امسال هم نمایشگاه مطبوعات با حضور تعدادی از رسانه‌های فرهنگی درحال برگزاری است. برخی از چهره‌های سینما و تلویزیون با حضوردراین نمایشگاه، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شدند.

خبر

شماره‌های پیشین