sobhe-no.ir
348
سه شنبه، ۰۹ آبان ۱۳۹۶
9
گزارش «صبح نو» از پدیده‌ای ناخوشایند که میان بعضی مدعیان پزشکی و مهندسی رواج دارد

تحصیلات؛ دکتر و مهندس شغل؛ امضاءفروش!

به‌تازگی بحث امضاء فروشی و استفاده‌های غیرقانونی در سازمان نظام‌مهندسی مطرح‌شده است. مسأله‌ای که البته رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، آقای «حسن قربانخانی» شدیداً آن را تکذیب می‌کند و معتقد است که چنین مسأله‌ای وجود ندارد. مسأله‌ای که بسیاری از مهندسانی که در امتحان سازمان شرکت کرده و نظام‌مهندسی خود را گرفته‌اند به آن تأکید و همه به نحوی به امضاء فروشی در کشور اقرار می‌کنند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین