348
سه شنبه، ۰۹ آبان ۱۳۹۶
13
درباره مجموعه شعر «در کوچه‌های کرایوا» جواد محقق

مارکوپولویی که شعر می‌گوید

آیین نقد و بررسی مجموعه اشعار استادجواد محقق با عنوان «در کوچه‌های کرایوا» با حضور شاعر و جمعی از اهالی ادبیات در خبرگزاری فارس برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین