348
سه شنبه، ۰۹ آبان ۱۳۹۶
11
«حسین دهباشی»درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

سرافراز، مثل احمدی‌نژاد حیف‌شد

آقای «حسین دهباشی» کارشناس رسانه و سازنده فیلم تبلیغاتی آقای حسن روحانی در انتخابات سال92 در غرفه «صبح‌نو» در نمایشگاه مطبوعات حاضرشد.

خبر

شماره‌های پیشین