347
دوشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۶
2
روحانی: دعوت آمریکا برای مذاکره بعدی مضحک است

صدای موشک از تریبون مجلس

این روزها همه درباره موشک‌های ایرانی سخن می‌گویند؛ از غرب به ریاست آمریکا و ترامپ گرفته که در پی چانه زنی و مذاکره با ایران بر سر مساله نظامی ایران است تا مسوولان کشوری و لشکری که همگی موضع واحد و یکسان در برابر این زیاده‌خواهی‌ها گرفته‌اند. حتی کسانی هم که تا پیش از این نگاه تردیدآمیزی به این مساله داشتند، حالا با صدای بلند آن هم از تریبون‌های رسمی از لزوم گسترش توان موشکی کشور سخن می‌گویند.

با وجود شعار جوانگرایی دولت دوازدهم

کابینه یکسال پیرتر شد

شماره‌های پیشین