347
دوشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۶
16

صبح نو

گزیده توئیت

زود بزرگ شدن تله بدیه، یهو می‌بینی سی سالته و رسیدی تهش، انگار که آهنگ تموم شده باشه و ته نوار کاست رو خالی گذاشته باشن.
×یک مماس ×
همین روزاس مسی برگرده خونه کلیدش به در نخوره، یهو رضا پرستش با پیژامه بیاد بیرون بگه تو همونی نیستی که کنار جاده دس تکون می‌دادی سوارت کنم؟
× مُکارُف ×
اونی که هندونه زیر بغلت می‌زاره فردا پسفردا موز زیر پات می‌ذاره.
× فالوده شیرازی ×
من احتمال می‌دم مولانا بعد از تست کردن انواع نوشیدنیا اینو در وصف چایی سروده «همه را بیازمودم، زِ تو خوش‌ترم نیامد..»
× عالفرد ×
دردناک‌تر از لحظه بریده شدن انگشت با کاغذ وقتیه که یکی ازت آدرس می‌پرسه بعد تا جوابشو می‌دی جلو چِشِت می‌ره از یکی دیگه هم می‌پرسه.
× هانا نوسلوف ×
بعضی شبا که خوابم نمی‌بره یه جوری که مغزم بشنوه می‌گم خوب ! برم یه کتابی بیارم بخونم ...هیچی دیگه اصلاً بیهوش می‌شم!

captcha
شماره‌های پیشین