347
دوشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۶
14
گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام پورحسینی درباره تأثیر شاهنامه

باید تعصبات را کنار گذاشت

نگاهی به رزم و بزم در خرد ایرانی

پهلوان ایرانی با معنی می جنگد

جنگ و نهاد جنگ در فرهنگ ایرانی، جنگ قومی نیست. چنانچه ایران اساساً یک ایده قومی نیست. ایده ایران در بنیاد خودش، نه ایده‌ای قومی است و نه ناسیونالیستی به معنی مدرن کلمه. ایران نماینده حقیقت در کلیت و وحدتش است. در توضیح باید به مساله فلسفی «نظم و تضاد» یا «وحدت و کثرت» یا «جمعیت و پریشانی» که در فرهنگ ما عمیقاً بدان توجه شده بازگردیم؛ آغاز داستان، پادشاهی کیومرث است. او شاه ایران نیست. شاه جهان و نخستین انسان است. شاهان بزرگ شاهنامه تا قبل از تقسیم زمین شاه جهان‌اند و مساله جهان، حقیقت و مردم در کار است. جهان یکپارچه و به تعبیر قرآن «امت واحده»؛ کان الناس امه واحده.

شماره‌های پیشین