347
دوشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۶
12

خبر

اعتراض مجمع ناشران انقلاب اسلامی به ترکیب شورای اجرایی نمایشگاه کتاب تهران

فرهنگ معاصــر و قـقــنوس حاشـیه‌ساز شدند

مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اضافه شدن مدیرعامل انتشارات فرهنگ معاصر و ققنوس به شورای برنامه‌ریزی نمایشگاه کتاب، آن هم بدون تصویب شورای سیاست گذاری اعتراض کرد.

در عمود 957 نجف به کربلا

شماره‌های پیشین