347
دوشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۶
10
آمارها از وجود حدود 2 میلیون نفر تحصیل‌کرده بیکار در کشور خبر می‌دهند

مدرکی برای بیکاری

جزئیات جدیدترین آمار به‌ دست آمده از مرکز آمار ایران درباره جمعیت شاغل و بیکار کشور به تفکیک وضع سواد و دوره تحصیلی، نشان می‌دهد از مجموع ۲۲‌میلیون و ۵۵۰ هزار نفر فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر جزو شاغلان باسواد و یک میلیون و ۹۳۳ هزار نفر نیز جزو شاغلان بی‌سواد محسوب می‌شوند.

وقتی اتفاقی ممنوع، مجاز می‌شود

کلاس درس کولبری

شماره‌های پیشین