346
یکشنبه، ۰۷ آبان ۱۳۹۶
4
سپنتا ؛بهانه جدیدی برای حمله به شورای نگهبان

پروژه‌ای برای زدودن اسلامیت نظام

این روزها نام «سپنتا» بر سر زبان‌هاست و ماجرای تعلیق عضویتش از شورای اسلامی شهر یزد، مورد سوءاستفاده بسیاری قرار گرفته و دستاویزی برای هجمه به شورای نگهبان شده است؛ در واقع عده‌ای به بهانه حق مردم و ... پروژه‌ای را برای زدودن اسلامیت نظام دنبال می‌کنند.

شماره‌های پیشین