346
یکشنبه، ۰۷ آبان ۱۳۹۶
10
معارفه رییس جدید سازمان هلال‌احمر برگزار شد

برخورد با نشانه‌ها به‌جای برخورد با علت‌ها

گزارش «صبح نو» از خیریه دانشجویی«امام حسن (ع)» که لبخند به مردم هدیه می‌دهند

جمعیت «حال خوب کن» ها

خیلی‌ها فکر می‌کنند که دل مردم هم درست مثل آسمان دودگرفته پایتخت، خاکستری شده است و مثل قدیم مردم به هم کمک نمی‌کنند. خیلی‌ها معتقدند دل‌ها مثل قبل یکرنگ نیست؛ اما فقط کافی است در شهر دودگرفته، قدمی بزنید، هنوز مهربانی در شهر وجود دارد و هنوز هم آدم‌هایی پیدا می‌َشوند که غبار، دل‌هایشان را نگرفته و دلشان مثل کاری که انجام می‌دهند، رنگی است. هنوز‌هم گروها، نهادها و مکان‌هایی پیدا می‌شوند که به مناسبت‌های مذهبی و سنتی در حد توانشان دل مردم را شاد کنند.

شماره‌های پیشین