345
شنبه، ۰۶ آبان ۱۳۹۶
7
هواپیمایی زاگرس تعدادی از مسافرانش را به هواپیما راه نداد

سردرگمی در پرواز 4076

شرکت هواپیمایی زاگرس در اقدامی عجیب بدون سوار کردن بخشی از مسافران خود در فرودگاه شیراز و قبل از ساعت تعیین شده برای پرواز گیت‌های ورودی مسافران را بست. این اتفاق در حالی رخ داده که مسافران براساس قوانین موجود حداقل 40 دقیقه قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شده و منتظر اعلام سوار شدن به هواپیما بودند.

میل به یک تجربه خالص

شماره‌های پیشین