345
شنبه، ۰۶ آبان ۱۳۹۶
5
دستاوردهای سفر ظریف به سه کشور آفریقایی

نگاهی ظریفانه به قاره سیاه

دکترمحمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که در سفر به سه کشور آفریقایی به همراه یک هیات سیاسی و اقتصادی پنج شنبه وارد پایتخت نیجر شد، پس از دیدار و گفت وگو با مقامات این کشور و شرکت در افتتاح مجمع تجاری ایران و نیجر و همچنین پایان سفر به آفریقای جنوبی و اوگاندا، دیروز به تهران بازگشت .یک هیات اقتصادی ٥٠ نفره رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان را در این سفرها همراهی می‌کرد.

خبر

شماره‌های پیشین