344
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
5
اقلیم دیگری در حال شکل گیری است

قهقرای بارزانی

یک ماه پیش بود که همه پرسی منطقه اقلیم کردستان عراق، سوم مهرماه، برگزار و با مخالفت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مواجه شد.

خبر

«پایگاه‌های صلح» ترکیه در ادلب پادگان نظامی‌شدند!

شماره‌های پیشین