344
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
4

مسابقه هتاکی در حلقه انحرافی این‌بار نوبت به جوانفکر رسید!

در نشست «جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟» مطرح شد

لزوم تشکیل پارلمان تخصصی در کشور

ارسال نامه شماری از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بار دیگر این موضوع را به میدان نقد و بررسی کارشناسان حوزه حقوق اساسی و علم سیاست کشاند؛ امری که برخی آن را حلال برخی مشکلات و معضلات ساختاری در نظام کنونی و گروه دیگر، طرحی برای تضعیف جدی مردم سالاری یاد می‌کنند.

شماره‌های پیشین