344
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
3
فعالیت چپ ها وارد فاز جدید شده است

پیش فعالی اصلاح طلبان برای 1400

هنوز پرونده ترکیب هیات دولت دوازدهم به طور کامل بسته نشده که اصلاح طلبان از همین حالا، ذهن و فکرشان را درگیر انتخابات آینده ریاست جمهوری کرده‌اند؛ اینکه با اعتدال باشند یا بدون اعتدال؛ با عارف بیایند یا بدون عارف؛ بار دیگر تن به گزینه ائتلافی بدهند یا مسیر سیاست ورزی را مستقل و بی پروا طی کنند؛ اما یک سؤال، رفرمیست ها چرا این قدر زود به استقبال از انتخابات خرداد 1400 رفته‌اند؟

شهید مصطفی خمینی و ژن‌های خوب

دکتر حمیدرضا مقدم فر:

فتنه 88 فتنه‌ای عظیم بود

شماره‌های پیشین