344
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
2
جعفری دولت‌آبادی خبر داد

اعدام عامل موساد

گزارش «صبح نو» از حاشیه‌های یک دیوارکشی

دیوار کوتاه مجلس

صبح چهارشنبه 17 خرداد حوالی ساعت 10:20 صبح، اتفاقی در تهران رخ می‌دهد که حداقل در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. خبرهایی که از آن اتفاق پخش می‌شدند، عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی بودند و به دلیل حساسیت موضوع، هیچ رسانه‌ای به انتشار آن اقدام نمی‌کرد تا از صحت آن مطمئن شود.

شماره‌های پیشین