344
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
16
بیان معنوی حجت الاسلام علیرضا پناهیان

اربعین را دولتی نکنیم

توئیت‌گاه

حکمت تاریخ آخر

فرا گشودگی یا بسط

عینستاغرام امید مهدی‌نژاد

صبح نو

عینستاغرام امید مهدی‌نژاد

ربط
در پی اعتراض معدودی کاربران فضای مجازی و دانشجویان دانشگاه نفت به روند استخدام اشخاص نامرتبطِ مرتبط با بعضی اشخاص دیگر و بیکار ماندن برخی از دانشجویان مرتبط، یک کارشناس امور استخدامی ضمن بی‌وجه دانستن اعتراضات، از دانشجویان نفت و کاربران فضای مجازی خواست صبور، خویشتندار و آدم باشند. این کارشناس که با خبرنگاران گفت وگو می‌کرد، گفت: باید تعاریفی از مفاهیمی مانند عدالت، شایستگی و ربط تغییر کند و تا وقتی مردم ما در چنبره تعاریف کهنه و پوسیده و غیرسیال این قبیل مفاهیم گرفتارند، به جایی نخواهیم رسید. این کارشناس امور استخدامی همچنین گفت: ما با همکاری تنی چند از کارشناسان مفاهیم بنیادی در حال تبیین معانی جدید این مفاهیم هستیم و به زودی همه‌چیز را حل خواهیم کرد.

نقش زنبیل
سمینار نقش زنبیل در مطالبات برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه‌های خبری، در این سمینار که با حضور فلاسفه و حکما، کمدین‌ها، کارشناسان هنر مفهومی و نمایندگان کلیه جریان‌های انحرافی برگزار خواهد شد، نقش زنبیل در سپهر حکمت و ادبیات، تیارت‌های روحوضی، مطالبات سیاسی و قضایی و سایر امور بررسی خواهد شد.

نه
دکتر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام گفت: آمریکا صراحتاً روح و متن برجام را در موارد متعددی مورد نقض قرار داده است. در پی انتشار این جمله جمعی از ناباوران همسو با تجمع در برابر یکی از مراکز پیگیری، ناباورانه گفتند: وا، مگه میشه؟ این ناباوران که تلاش داشتند شدت ناباوری خود را پنهان کنند، در حالی‌که به هم نگاه می‌کردند گفتند: نمیشه ها. این تجمع ناباورانه با اظهار ناباوری جمعی تجمع‌کنندگان به خوبی و خوشی به کار خود پایان داد.

captcha
شماره‌های پیشین