1
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
5
سیری در اندیشه‌های حکمی و فلسفی شهید مصطفی خمینی

تنفس در فضای حکمت متعالیه

تردیدی نیست که آیت‌الله سید مصطفی خمینی حکیمی محقق و صاحب‌نظر و جامع معقول و منقول به‌شمار می‌رود. تعلیقات ارزشمند او بر مهم‌ترین و اصلی‌ترین کتاب صدرالمتالهین یعنی اسفار نشان می‌دهد که او ضمن آشنایی بر مشرب‌های گوناگون فلسفی بر حکمت متعالیه تسلط داشته و در فضای حکمت متعالیه نفس می‌کشد. اما این بدان معنی نیست که هیچ نقد و ردی بر انظار و آرای ملاصدرا نداشته باشد بلکه با نبوغ و قدرت فکری خود برخی آراء و اندیشه‌های ملاصدرا و پیروان او را مورد نقد قرار داده و در برخی موارد در‌صدد تکمیل و ترمیم تفکر ملاصدرا بر آمده است. آیت‌الله سید مصطفی خمینی اسفار را نزد دو استاد برجسته علوم عقلی یعنی والد معظم‌شان حضرت امام خمینی (ره) و آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن رفیعی قزوینی خوانده است، سفر آخر اسفار را که شامل مباحث علم النفس فلسفی و چگونگی سیر نفس از دنیا تا معاد و برزخ را شامل می‌شود نزد مرحوم رفیعی قزوینی خوانده است. او سپس تلقی دروس فلسفه را نزد دو استوانه علم و حکمت به تأمل و تفکر پرداخته و آنها را در تعلیقات بر اسفار و تفسیر قرآن منعکس کرده است. بحق او حکیم حکمت متعالیه و مسلط بر مبانی و اصول آن به شمار می‌رود. در اینجا گزارشی بسیار مختصر از برخی نظرات حکمی او در قالب چند نکته بیان می‌شود و روشن است که بحث تفصیلی در این‌باره مجالی گسترده می‌طلبد.

شماره‌های پیشین