1
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
2
بیانات در دیدار دست اندر کاران کنگره بزرگداشت آیت الله سید مصطفی خمینی

پسر ، عشق، پدر

مرحوم حاج‌آقا مصطفی انسان برجسته‌ای بود. البتّه من این سال‌های آخری که ایشان رفتند اوّل به ترکیه و بعد نجف، ایشان را دیگر ندیده بودم؛ از دور از بعضی از احوال ایشان مطّلع بودم؛ لکن وقتی ایشان قم بود و ما هم قم بودیم، کاملاً از نزدیک من ایشان را می‌شناختم. اوّلاً ایشان از لحاظ ذهن و استعداد علمی، جزو افراد کم‌نظیر بود؛ یعنی ایشان واقعاً [دارای] یک استعداد برتر و یک ذهن وقّاد(۴) -که آقای رشاد تعبیر کردند و کاملاً درست است- بود. ایشان درس هم خوب خوانده بود؛ با اینکه حالا ایشان اهل گعده و مانند اینها هم بود -حالا ما که نمی‌دیدیم، [ولی] می‌گفتند ایشان در صحن، گاهی‌اوقات تا دو ساعت از شب آنجا گعده [داشت]- لکن بعد که می‌رفت منزل و مشغول مطالعه می‌شد، از همه آن‌کسانی‌که اَقرانش(۵) بودند، ایشان جلوتر بود؛ از همه‌شان، هم فاضل‌تر بود، هم فهیم‌تر بود. بنابراین از لحاظ علمی و از لحاظ ذهنی، یک‌چنین آدم برجسته‌ای بود.

شماره‌های پیشین