1
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
13
برخی مؤلفه‌های معنویت عرفانی- انقلابی از منظر شهید مصطفی خمینی

معنویت عرفانی- انقلابی

معنویت اسلامی با اعتقاد و ارتباط با خدا یا ایمان به غیب تعریف‌بردار و تحقق‌یابنده است. در حقیقت ایمان به غیب هویت ساز معنویت و عمل صالح تجلیگاه آن است و معنویت صادق و صائب وحیانی از دیدگاه آیت‌الله شهید مصطفی خمینی به‌صورت منظومه وار و در یک هندسه معرفتی - رفتاری کاملاً مشخص که اندیشه، انگیزه و انگیخته الهی - توحیدی را در مراتب طولی فقهی، اخلاقی و عرفانی درهم آمیخته، معنادار است و معنویت در تفسیر قرآن آیت‌الله شهید خمینی متناظر به همه این حقایق و رقایق بینشی، گرایشی، منشی و کنشی و البته با ماهیت اجتماعی بیان و تبیین شده است.

شماره‌های پیشین