1
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
12

تشیعی که امام؟ره؟ را به مقصد رساند

در گفت‌وگوی «صبح نو» با دکتر اکبر اشرفی مطرح شد

شهادت «آقا مصطفی» مطلع فجر انقلاب اسلامی بود

دکتر اکبر اشرفی رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکزی) است که در سابقه خود معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نیز دارد، در حوزه مطالعاتی انقلاب اسلامی دارای تالیفات و آثار متعددی است که در این گفت‌وگو به تحلیل جایگاه حاج‌آقا مصطفی خمینی در نهضت اسلامی مردم ایران پرداخته است.

شماره‌های پیشین