343
سه شنبه، ۰۲ آبان ۱۳۹۶
7
در نمایشگاه نقاشی خواهران جوان افغان چه خبر است

تصویر مهاجرت با قلم خیال

موهایش توی هواست. دستانش را بازکرده است. انگار که در هوا معلق است. کت معروف قرمز را پوشیده است. دو تا از دندان‌هایش افتاده است. شاخه‌های گل در هوا آویزان هستند. دخترک خندان انگار که در هوا و در میان گل‌ها دارد محو می‌شود. این نقاشی از دختر معروف خردسال افغانی، ستایش است. این نقاشی سوررئال را سه نفر از دختران هم‌کشوری ستایش کشیده‌اند.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی محیط زیست استعفا کرد

وداع پرگلایه و شاعرانه درویش با کلانتری

شماره‌های پیشین