342
دوشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۶
15
روایت «صبح‌نو» از یک کتاب فروشی کوچک در بابل

نماز و روزه استیجاری برای سرپا نگه‌داشتن کتاب فروشی

آقای کوروش نیک‌عهد، بیش از یک دهه است که با کتاب و فعالیت فرهنگی زندگی می‌کند. کتاب فروشی برای او «مسأله» اصلی نیست. کتاب‌فروشی و فروشگاه جمع و جور اما با ریشه‌اش در بابل (فروشگاه کتاب مهتاب) سرریز فعالیت‌های متعدد فرهنگی است که در حوزه کتاب انجام می‌دهد. به قول خودش حتی اگر شده به ضرب و زور کارگری و عملگی هم چراغ این فروشگاه را روشن نگاه می‌دارد. نیک‌عهد از آتش به اختیارهایی است که بعضاً چرخش کجدار و مریز اقتصادی کتاب فروشی‌اش را با نماز و روزه مستحبی می‌چرخاند تا کرکره این کتاب فروشی دنج و کوچک در چهارسوق قدیم شهر بابل پایین نیاید.

خبر

شماره‌های پیشین