342
دوشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۶
13
انتقاد فیاض از وضعیت کتاب و آموزش در کشور

درِ دانشگاه‌ها باز شوند دیگر فرار مغزها نداریم

«با این همه دانشگاه چرا در دانشگاه‌ها را باز نمی‌کنند تا هر کس هر رشته‌ای دوست دارد بخواند. اگر این کار را انجام دهیم دیگر فرار مغزها نداریم» این جملات نویسنده کتاب «دین، فرهنگ و توسعه در ایران»، آقای ابراهیم فیاض، جامعه شناس و انسان شناس است که معتقد است: «اول باید شخصیت مان را پیدا کنیم. چرا که همه از معلم تا پدر و مادر در مسائل آموزشی بچه‌ها دخیل هستند. در کشور نسل به نسل انحطاط فکری را پرورش دادیم و این انحطاط تبدیل به حافظه تاریخی شده است. اگر ماهیت هر چیزی برای بچه‌ها مشخص شود، بچه‌ها خلاق می‌شوند.» وی در این گفت‌وگو از کتاب و ایرادهای آموزشی در کشور می‌گوید.

خبر

شماره‌های پیشین