342
دوشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۶
12

خبر

زندگی ای‌که‌درفضای‌مجازی‌هضم‌شده‌است

زبان مادری، اینترنت و جهان دیجیتالی منزوی

اینترنت از قطعات کوچک و در حال حرکت اطلاعات و گفت‌وگوهای همزمان تشکیل شده و هیچ مرز مشخصی ندارد. روندی که زندگی طبیعی انسان را تحت تأثیر قرار داده است.

شماره‌های پیشین