341
یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶
5
آیا حماس در تهران به فکر جبران اشتباهات خود است

بازگشت حماس به تهران

دستیابی گروه‌های سیاسی فتح و حماس به توافق آشتی ملی درحالی درفلسطین دنبال می‌شود که این روزها تهران میزبان یک هیأت بلند پایه از رهبران حماس به ریاست صالح عاروری نایب رییس دفتر سیاسی این جنبش است تا جزییات این توافق به مقامات ایرانی اعلام شود.

خبر

شماره‌های پیشین