340
شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶
6
سومین مدرسه ویژه دانش آموزان فاقد مدارک هویتی راه افتاد

«پاک کن» مهربانی روی مرزهای تحصیلی

خاکستر قوانین در برخورد با آتش ساختمان‌های ناایمن در تهران

پلاسکویی دیگر در راه است!؟

بامداد روز گذشته طبقه ششم ساختمان علاءالدین در خیابان جمهوری دچار حریق شد که با حضور به موقع ماموران آتش‌نشانی این حریق اطفا گردید. موضوع و نکته مهم در این حادثه این است که این ساختمان به‌عنوان یکی از ساختمان‌های ناایمن و خطرساز معرفی شده بود که نیازمند ایمن‌سازی است اما این حادثه نشان داد هنوز چیزی عوض نشده.

شماره‌های پیشین