340
شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶
3
فرانسه؛ پلیس خوبی که اهداف آمریکا را رله می‌کند

تابع محض!

زمانی که همه در انتظار بودند دود سفید از فراز هتل کوبورگ بلند شود، لوران فابیوس مقابل خبرنگاران اعلام کرد، توافقی که آمریکا در ژنو درباره آن با ایران مذاکره می‌کند، «یک توافق کاملاً یکطرفه» است و به اندازه کافی ظرفیت‌های هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند. پلیس بد مذاکرات با گفتن این جمله مذاکرات را تا چندین ماه به تعویق انداخت، حال اما به نظرمی رسد که پلیس بد مذاکرات نقش پلیس خوب را در توافق هسته‌ای بازی می‌کند.

یک ترامپ برای جهان کافی است

سرنخ مرگ مشکوک مصطفی خمینی کجاست؟

شماره‌های پیشین