334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
6
قاتل ستایش قریشی اواخر مهرماه اعدام می‌شود

قصاص خفاش شب خیرآباد

حذف شرط کارت پایان خدمت برای گواهینامه

رانندگی با لباس سربازی

شرط داشتن کارت پایان خدمت برای گرفتن گواهینامه از قوانینی بود که سازمان نظام وظیفه از سال‌ها پیش برای محدود کردن جوانانی که به سن سربازی رسیده‌اند، وضع کرده بود و حالا بعد از کلی بحث در این باره این قانون ملغیشد.

شماره‌های پیشین