334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
3
دو توافق پرابهام هسته ای

از سعدآباد تا برجام حلوایی که دهان را شیرین نکرد

سخنان اخیر رییس جمهور در دانشگاه تهران، دوباره حافظه تاریخی خیلی‌ها را حساس کرده تا ضمن مرور گذشته، نحوه تعامل یک تفکر خاص داخلی با غربی‌ها، قدری واقع‌بینانه‌تر به آنچه با عنوان «برجام» میان ایران و غرب گذشته است، نگاهی بیندازند.

دوگانه صلح و جنگ یا حق و باطل

شماره‌های پیشین