334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
15

تبعیض آموزشی

روایتی انتقادی از تحلیل‌های جامعه‌شناسانه درباره شهید حججی

ذبح پدیده به پای ادبیات نظری

پدیده‌ای عظیم مقابل چشمان ما رخ داده است. سرِ جوانی از متولدین دهه 70 کیلومترها دور از خاک ایران توسط گروه داعش بریده شده و بازگشت پیکر بی‌سر او به ایران اجتماعات میلیونی را در کشور رقم‌زده است. شهید حججی از همان دهه هفتادی‌هایی است که بعضی نویسندگان آن را «نسل فان» دانسته‌اند! حتی اگر هیچ دلبستگی‌ای به این پدیده نداشته باشیم، وسعت و برجستگی پدیده آن‌قدر هست که به آن بیندیشیم. به‌ویژه آنکه «شغل»مان اندیشیدن به این چیزها باشد. در این گزارش قصد داریم گفته‌های عده‌ای از فعالان حوزه جامعه‌شناسی را درباره شهید حججی با نگاهی تحلیلی مرور کنیم.

شماره‌های پیشین