334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
13

خبر

تک و پاتک مقام ایرانی و مدیرعامل تلگرام جلوی چشم میلیون‌ها کاربر

نفرت‌پراکنی ممنوع!

جدیدترین رفت و برگشت میان مقامات ایرانی و مدیرعامل تلگرام آن هم به‌طور علنی و جلوی چشم میلیون‌ها کاربر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان هنوز جا پای محکمی در حاکمیت پیدا نکرده است.

شماره‌های پیشین