333
سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶
15
معتمد آریا و کامبوزیا پرتوی درباره حضور در جشنواره فیلم سلیمانیه به «صبح نو» پاسخ دادند

یک اتفاق معمولی؟!

کامبوزیا پرتوی و فاطمه معتمدآریا در پاسخ به «صبح‌نو» گفتند حضور آنها ربطی به سیاست ندارد و صرفاً یک اتفاق سینمایی است.

خبر

شماره‌های پیشین