333
سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶
12

خبر

منتقدسینماخطاب‌به‌مدیران‌سینمایی‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

با جشنواره فجر شوخی نکنید

با نزدیک شدن به برگزاری جشنواره فیلم فجر، انتقادات به مدیریت سینمایی کشور درحال گسترش است و حواشی مختلفی نسبت به آن به وجود آمده است.

شماره‌های پیشین