333
سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶
11
دو شرکت کویتی و اردنی، ایران را از شرکت در جشنواره بازی‌های موبایلی محروم کردند

موش دوانی عربی

حذف نام بازی‌های ایرانی از جشنواره انجمن بازی‌های موبایلی خاورمیانه و شمال آفریقا، توسط دو شرکت عربیِ مجریِ جشنواره صورت گرفته است.

خبر

شماره‌های پیشین