333
سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶
10

گنده‌لات و نوچه‌های مجازی‌اش

حضور ناکام خودروی خورشیدی در رقابت‌های بین‌المللی

رؤیای غزال تیزپای ایرانی

تا همین چند سال پیش، دیدن اتومبیل‌های مجهز به بشقاب سهموی (دیش دریافت نور خورشید) در کوچه‌ها و خیابان‌ها، تنها در فیلم‌های علمی و تخیلی، امکان‌پذیر بود. امروز اما با حضور غزال ایرانی ۴ در مسابقات بین‌المللی دیگر تصور دیدن این اتومبیل‌ها در خیابان‌ها نمی‌تواند دور از انتظار باشد.

شماره‌های پیشین