332
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۶
7
حرف‌وحدیث‌ها درباره ایرادات نظام ارزشیابی کشور زیاد است

میزان نامیزان «سنجش»

بحث آموزش‌وپرورش و آزمون‌های سنجش در ایران همیشه از مسائلی بوده که حرف‌وحدیث‌های زیادی پشتش بوده است. این بحث‌ها هم همیشه در زمان امتحانات دانش‌آموزان و شروع سال تحصیلی داغ‌تر می‌شود. در گذشته مخالفان آموزش‌وپرورش از بیرون بر سازمان می‌تاختند، امروز اما سخنانی از ناهماهنگی نظام سنجش با دانش روز ارزشیابی، حرف خود مدیران آموزش‌وپرورش هم است.

تقلیدهای کورکورانه

شماره‌های پیشین