331
یکشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۶
12

اندیشه صدرایی در پاسخگویی به دوگانه‌های علوم انسانی

گزارشی از دو ایده علمی درباره فلسفه ابن‌سینا و فلسفه صدرا

در جست‌وجوی خوانشی نوین از گنجینه حکمت اسلامی

کارگروه‌های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی مدتی است که جلساتی برای ترویج و نقد ایده‌های علمی مبتنی بر گنجینه فلسفه و حکمت اسلامی برگزار می‌کنند. در دو جلسه از این جلسات که در شهریور سال جاری برگزار شدند، دو تن از اساتید و پژوهشگران فلسفه ایده‌های خود را مطرح کردند. دکتر محمد پزشگی، دانشیار پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، موضوع «خوانشی نوین از علم سیاست بر اساس قواعد زبان‌شناسی حکمت متعالیه» را مطرح کرد و دکتر نادیا مفتونی، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، «تأثیر تاریخی و امروزی ابن‌سینا بر علوم انسانی» را بررسی کرد. در این گزارش مروری بر این دو پروژه فکری خواهیم کرد.

شماره‌های پیشین