330
شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۶
9
«صبح نو» گزارش می‌دهد در مراکز علم آموزی کودکان کار چه می‌گذرد

«ک» مثل کودکی مثل کار

با فرارسیدن فصل پاییز و باز شدن مدارس، بحث مدرسه رفتن کودکان کار دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد. ارگان‌ها، مؤسسات مختلف و سازمان‌های مردم نهادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، حرف مدرسه کودکان کار را به‌پیش می‌کشند و البته طرح جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان، این روزها بیشتر از همیشه واکنش برانگیز شده است. در این میان، گروهی از دانشجویان هنر به‌دور از حاشیه‌ها، برای زیباسازی کلاس‌های مدارس آنها، دست‌به‌قلم و رنگ شده‌اند تا کلاس درس ساده آنها را رنگی کنند.

شماره‌های پیشین