330
شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۶
2

خبر

رخ‌نمایی ضدآمریکایی مرد سایه اصلاحات

موسوی‌خوئینی‌ها: خیری در دوستی با آمریکا نیست

حجت الاسلام سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها از مهم‌ترین سیاستمداران اردوگاه اصلاحات محسوب می‌شود؛ مرد خلوت‌گزین سپهرسیاست، هاله قداست آینده اندیشانه در مجمع روحانیون مبارز را داراست و پس از مدت‌ها فراموشی شعارهای ضد استکباری دهه شصتی آنان، در زمانه حملات ترامپ بر روح و جسم برجام، مخزن‌الاسرار «چپ»ها، بر موضع‌گیری ضدآمریکایی پر سابقه‌ترین تشکل سیاسی اصلاحات پافشاری کرد.

شماره‌های پیشین